Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Årg. 2, Nr. 3 (2003): 3D Geoinformation & Visualisering 3D bymodeller Resumé   PDF
Jesper Rye Rasmussen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2004): GI og Digital forvaltning 3D-bymodel over København - opbygning og anvendelse Resumé   PDF
Göran Jönsson, Niels Peter Jensen
 
Årg. 5, Nr. 10 (2006): Geodata - før, nu og fremtiden 50 år med landmåling, fotogrammetri og digitale geodata. Fra en landmålers univers. Resumé   PDF
Ole Jacobi
 
Årg. 9, Nr. 18 (2010): Danmark som GI kompetencenation Aalborg Universitet og de fremtidige uddannelsestilbud indenfor Geoinformatik Resumé   PDF
Lars Bodum, Carsten Jahn Hansen, Michael Tophøj Sørensen
 
Årg. 3, Nr. 5 (2004): Historiske kort Ældre historiske kort som kilde til kommunikationslandskabet Resumé   PDF
Jan Bill
 
Årg. 7, Nr. 14 (2008): GIS, transport og trafik AIS i Farvandsvæsenet - en hjælp til den maritime trafik Resumé   PDF
Jakob Bang, Charlotte Bjerregaard
 
Årg. 6, Nr. 12 (2007): Miljø og energi Analyse af foranderlige vindmøllelandskaber Resumé   PDF
Bernd Möller
 
Årg. 11, Nr. 21 (2012): Borgerinddragelse gennem GIS Analyse af GIS- baseret borgerinddragelse i danske kommuner Resumé   PDF
Rune Wøhlk, Simon Kamp Danielsen
 
Årg. 7, Nr. 14 (2008): GIS, transport og trafik Anvendelse af GIS i Banedanmark Resumé   PDF
Morten Bredsgaard Andersen
 
Årg. 3, Nr. 5 (2004): Historiske kort Anvendelse af topografiske kort til monitering af biotoper Resumé   PDF
Jesper Brandt
 
Årg. 12, Nr. 23 (2013): Autoritative grunddata A Sea of Data Resumé   PDF
Liva Kaugure, Catrine Gylling Jensen, Esben Dalsgaard Johansen, Brian Albinus Graugaard, Line Træholt Hvingel
 
Årg. 10, Nr. 19 (2011): Dynamisk GIS Augmented reality Resumé   PDF
Bo Overgaard, Pimin Konstantin Kefaloukos
 
Årg. 4, Nr. 8 (2005): Fjernanalyse og fotogrammetri Automatisk ændringsudpegning Resumé   PDF
Brian Pilemand Olsen, Thomas Knudsen, Kristian Keller
 
Årg. 7, Nr. 14 (2008): GIS, transport og trafik Automatisk passageropregning hos DSB S-Tog Resumé   PDF
Rasmus Dyhr Frederiksen
 
Årg. 12, Nr. 23 (2013): Autoritative grunddata Autoritative grunddata Resumé   PDF
Line Hvingel
 
Årg. 12, Nr. 23 (2013): Autoritative grunddata Autoritative grunddata Resumé   PDF
Lasse Baaner
 
Årg. 4, Nr. 8 (2005): Fjernanalyse og fotogrammetri Basic Cover 1954 - en landsdækkende flyverfotografering anno 1954 Resumé   PDF
Steen Davidsen
 
Årg. 8, Nr. 16 (2009): Naturforvaltning Biologisk specialiseret GIS til beskrivelse af artsrigdom Resumé   PDF   PDF
Bjørn Hermansen
 
Årg. 8, Nr. 15 (2009): GIS og kommunikation Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning - Udarbejdelse af et GIS baseret frilufts- og friluftsvisionskort i Hillerød Kommune Resumé   PDF
Ole Hjorth Caspersen
 
Årg. 9, Nr. 18 (2010): Danmark som GI kompetencenation Bring nyeste GI-teknologier i spil Detaljer   PDF
Per Knudsen
 
Årg. 3, Nr. 6 (2004): GI og Digital forvaltning Brug af ejendomsdata fra OIS Resumé   PDF
Birgit Larsen, Bent Villadsen
 
Årg. 8, Nr. 16 (2009): Naturforvaltning Brug af GIS til konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmar Resumé   PDF
Kerstin Geitner, Helle Torp Christensen
 
Årg. 2, Nr. 4 (2003): Perspektiver indenfor GI Brug af GIS til placering af fremtidige havbrug Resumé   PDF
Kerstin Geitner
 
Årg. 8, Nr. 16 (2009): Naturforvaltning Brug af GPS til forståelse af krondyrs adfærd og præferencer Resumé   PDF
Carsten Riis Olesen, Torben Lynge Madsen, Hans Skov-Petersen
 
Årg. 11, Nr. 22 (2012): Rygter fra randområderne Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark Resumé   PDF
Lars Bolet, Niels Agerholm, Nerius Tradisauskas, Harry Lahrmann
 
1 - 25 af 178 elementer 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>