Geografisk Tidsskrift, Bind 19 (1907 - 1908)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser om Generalstabens Arbejder paa Island i Sommeren 1908. HTML PDF
P. F. Jensen
Roald Amundsens nye Polarfærd*). HTML PDF
N/A N/A
Hydrographische Untersuchungen im nördlichen Teile der Ostsee, im Bottnisehen und Finnischen Meerbusen in den Jahren 1898—1904. Finnlänische Hydrographisch • Biologische Untersuchungen No. l. Helsingfors 1907. HTML PDF
Johan Gehrke
Om Strømmene i Østersøens Udløbsaabninger. HTML PDF
Johan n Gehrke
Gjöa-Ekspeditionen (Nordvest-Passagens Gennemsejling). HTML PDF
Roald Amundsens
Den internationale, sejsmologiske Association. HTML PDF
E. G. Harboe
Nogle etnografiske Iagttagelser fra en Rejse i Algier og Tunis 1908. HTML PDF
H. P. Steensby
Republiken Colombia. II. Magdalenafloden. HTML PDF
W. Hanssen
Bidrag til Eskimoernes Fortidshistorie. I HTML PDF
William Thalbitzer
Meddelelser om Generalstabens Arbejde paa Island i Sommeren 1907. HTML PDF
P. F. Jensen
Fra de dansk-vestindiske Øer. HTML PDF
Th. Mortensen
Om Dansk-Vestindiens Geologi. HTML PDF
O. B. Beggild
Eskimokulturen ved Angmagssalik (Ammassalik). lagttagelser fra et Ophold i Østgrønland 1905—1906 HTML PDF
William Thalbitzer
De vigtigste af danske i arktiske Egne udførte Rejser og Forskninger. HTML PDF
Emil Madsen
Om Vegetationen i Dobrogea (Rumænien). HTML PDF
Martin Vahl
Nogle ultramikroskopiske Bevægelser og Betydningen af deres Maaling. HTML PDF
Niels Filskov
Tibet L. A. Waddell: Lhasa and its Mysteries. London 1905. HTML PDF
P. Gjellerup
Lidt om Grønlands Befolkningsspørgsmaal HTML PDF
S. Rink
Sportsmand eller Forsker. HTML PDF
N. C. Kragballe
Aleuterne Sted- og Folkenavne. HTML PDF
S. Rink
De to eskimoiske Racenavne Juït og Inuït 1). HTML PDF
S. Rink
Indtryk fra mine Rejser i Terekdistriktet og Nord-Kaukasus. II. En Udflugt til Osseternes Land. HTML PDF
Ole Olufsen
De vigtigste af danske i arktiske Egne udførte Rejser og Forskninger. HTML PDF
Emil Madsen
Kryoliten ved Ivigtut HTML PDF
N. V. Ussing
Nogle Bemærkninger om Rhinens Hydrografi. HTML PDF
Johan Gehrke
Indtryk fra mine Rejser i Terekdistriktet og Nord-Kaukasus. Kosakkernes, Kabardinernes og Osseternes Land. HTML PDF
Ole Olufsen
«Danmark-Ekspeditionens» Hjemkomst. HTML PDF
N/A N/A
De vigtigste af danske i arktiske Egne udførte Rejser og Forskninger. HTML PDF
Emil Madsen
Racestudier i Danmark. HTML PDF
H. P. Steensby
Republiken Colombia. I. Magdalenafloden. HTML PDF
W. Hanssen
Om Aarsagerne til Jordskælv og andre vulkanske Fænomener. HTML PDF
Johan Gehrke
Summarisk Oversigt over «Danmark»-Ekspeditionens Forløb og Arbejder. HTML PDF
A. Trolle
Reiser på Spitsbergen 1906 og 1907,*) HTML PDF
A. Troll
Foreløbig Beretning om Rejsningen af den danske arktiske Station. HTML PDF
Morten P. Porsild
Samfærdsels- og Transportmidler i Indre-Asien. HTML PDF
Ole Olufsen
Kort Oversigt over nogle af de ved de internationale Havundersøgelser hidtil opnaaede hydrografiske Resultater. HTML PDF
Johan Gehrke
Rolf Witting": Untersuchungen zur Kenntnis der Wasserbewegungen und der Wasserumsetzung in den Finland umgebenden Meeren, I: Der Bottnische Meerbusen in den Jahren 1904 und 1905, Erster Teil. — Finnländische Hydrographisch-Biologische Untersuchungen Nr. 2, Helsingfors 1908. HTML PDF
Johan Gehrke
Arkeologiska Undersökningar i Perus och Bolivias Gränstrakter. 1904—1905 af Erland Nordenskiöld. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. Band 42, Nr. 2. HTML PDF
Ole Olufsen
Kükenthal, Die marine Tierwelt des arktischen und antarktischen Gebietes in ihren gegenseitigen Beziehungen. Veröffentlichungen des Instituts für Meereskunde und des geographischen Instituts an der Universität Berlin, Heft. 11. 1907. B°, 28 Sider. HTML PDF
M. Vahl
Grønlands-Kort. HTML PDF
N. Hartz
Das Mittelmeergebiet. Seine geographische und kulturelle Eigenart von Professor Dr. Alfred Philipp son. 2. Auflage, mit 9 Figuren im Text, 13 Ansichten und 10 Karten auf 15 Tafeln. Druck und Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. 1907. S», 261 S. HTML PDF
0. Olufsen
M. Mauss (avec la collaboration de H. Beuchat): Essai sur les variations saisonniéres des sociétés Eskimos, etude de morphologic sociale (l'Année sociologique, ed. Durkheim, Paris 1904—05 pp. 39—132). HTML PDF
W: Thalbitzer
Fridtjof Nansen: The Oceanography of the North Polar Basin. The Norwegian North Polar Expedition 1893—1896. Scientific Results Volume III No. IX. Fridtjof Nansen: On Hydrometers and the Surface Tension Of Liquids. The Norwegian North Polar Expedition 1893—1896. Scientific Results Volume III No. X. HTML PDF
Johan Gehrke
Zahn, Die Stellung- Armeniens im Gebirgsbau von Vorderasien. Veröffentlichungen des Instituts für Meereskunde und des geographischen Instituts an der Universität Berlin. Heft. 10. 1906. B°, 90 Sider med 4 Tekstkort og to farvetrykte Kort. HTML PDF
M. Vahl
Élisée Reclus: Les Volcans de la Terre. Premier Fascicule. Société beige d'Astronomie, de Meteorologie et de Physique du Globe. 1906. HTML PDF
Victor Madsen
Atlas for Mellemskolen og højere Skoler ved C. C. Christensen og A. M. R. Krogsgaard. København. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag. 1908. HTML PDF
Alb. Stockmarr
Poul Harder: En østjydsk Israndslinie og dens Indflydelse paa Vandløbene. En geografisk Studie. Kjøbenhavn, 1908 (227 S. -f Altas m. 21 Tv. og 3 Kort). HTML PDF
O. B. Bøggild
Professor Dr. OttO KrÜmmel: Handbuch der Ozeanographie. Band I: Die räumlichen, chemischen und physikalischen Verhältnisse des Meeres. Stuttgart 1907. HTML PDF
Johan Gehrke
Natives of Australia by N. W. Thomas. London. Archibald Constable and Company, Ltd. 1906. Oktav 256 S. med 32 Illustr. og et Oversigtskort. HTML PDF
Ole Olufsen
V. Walfrid Ekman: On Dead-water. With a preface by Professor Vilhelm Bjerknes. The Norwegian North Polar Expedition 1893—1896. Scientific Results Vol. V No. XV. HTML PDF
Johan Gehrke
R. E. Peary, Nearest the Pole. A Narrative of the Polar Expedition of the Peary Arctic Club in the S.S.Roosevelt, 1905 — 1906. London 1907. HTML PDF
Axel Anthon Bjørnbo
R. Parkinson: Dreissig Jahre in der Südsee. Stuttgart 1907. Strecker und Schrøder. HTML PDF
Emil Madsen
Persia Past and Present. A Book af Travel and Research. With more than two Hundred Illustrations and a Map; by A. V. Williams Jackson, Professor af Indo-Iranian Languages etc. New York: The Macmillan Company. London: Macmillan & Go. Ltd. 1906. Oktav, 471 Sider. HTML PDF
Ole Olufsen
Otto Nordenskjold: Polarvärlden och dess grannlander, med 40 Illustr., 21é S., B°. Albert Bonnier Stockholm 1907. HTML PDF
Ole Olufsen
John T. Quin: The building of an island, being a sketch of the geological structure of the Danish West Indian island of St. Croix or Santa Cruz. New York 1907 (106 Pag. med 5 Tavler og l Kort). HTML PDF
O. B. Bøggild
Bjørnbo og- Petersen, Aneedota cartographiea septentrionalia, Kbhvn. 1908. HTML PDF
Emil Madsen
Th. Thoroddsen: Island. Grundriss der Geographie und Geologie. Petermanns Mitteilungen. Ergänzungsheft Nr. 152 -153. Gotha. 1905—1906. HTML PDF
A. Jessen
Brohm, Helgoland in Geschichte und Sage. Cuxhaven-Helgoland 1907. 4°, 72 Sider, 36 Blade med Afbildninger og Kort. HTML PDF
M. Vahl
Beazley: The dawn of modern geography, III, Oxford 1906. HTML PDF
Emil Madsen
Ivar Hallberg: L'Extréme Orient dans la littératurera- et la eartographie de l Occident des XHIe, XlVe et XVe siécles. Etude sur l'histoire de la geographic. Göteborg 1907. (Upsala HTML PDF
Axel Anthon Bjørnbo
Globus-Karte. Weltkarte in Teilkarten in einheitlichem Flächenmassstabe mit einer Statistischen Tabelle der selbständigen Staaten und der deutschen Kolonien entworfen und herausgegeben von Sipman, Hauptmann und Mitglied des Ingenieur Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) in Berlin. HTML PDF
Ole Olufsen
»The Pulse Of Asia«. A Journey in Central Asia illustrating the geographic Basis of History by Ellsworth Huntington Illustrated. London. Archibald Constable & Co. Ltd. Boston and New York. Houghton, Mifflin & Co. 1907. Oktav; 415 S. HTML PDF
Ole Olufsen
Heinrich Simroth: Die Pendulations-Theorie. Konrad Grethlein's Verlag. Leipzig 1907. 564 S. Pris 12 Mark. HTML PDF
Victor Madsen
Low, A. P., Cruise of the Neptune. Report on the Dominion Government Expedition to Hudson Bay and the Arctic Islands on hoard the D. G. S. Neptune 1903-04. Ottawa 1906. B°, 355 Sider, talrige Afbildninger, et Kort. HTML PDF
M. Vahl
0. B. Bøggild: On the Bottom Deposits of the North Polar Sea. — Appendix I: 0. N. Heidenreich and Charles J. J. Fox: Analyses of the Bottom Deposits. — Appendix II: Hans Kjær: Thalamophora of the Bottom Deposits and the Mud from the Ice Surface. The Norwegian North Polar Expedition 1893 —1896. Scientific Results Vol. V No. XIV. HTML PDF
Johan Gehrke
J. W. W. Spencer: The Falls of Niagara, their evolution and varying relations to the great lakes; characterics of the power, and the effects of its diversion. Canada Department of Mines, Geol. Surv. Branch, Ottawa 1907 (490 Sider -f 44 Tavler). HTML PDF
O. B. Bøggild
Hans Spethmann: Schneeschmelzkegel auf Island. Ed. Bruckner: Schneeschmelzkegel in den Alpen und Nieve Penitente. Zeitschrift für Gletscherkunde. Bd. 11, Heft. 4, April 1908, S. 296—303. HTML PDF
Victor Madsen
C. C. Christensen: Geografi for Realklassen og Gymnasiet I. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag. HTML PDF
Alb. Stockmarr
Isforholdene i de arktiske Have 1906. Udgivet af det danske meteorologiske Institut. Bearbejdet af V. Garde; HTML PDF
Ole Olufsen
Ernst v. Hesse Wartegg, Indien och dess furstehof. Oversat af H. Flygare. Stockholm 1907. HTML PDF
Emil Madsen
Hans Reusch: Norges Geografi. I Kommission hos T. O. Brøgger. Kristiania 1905. HTML PDF
Alb. Stockmarr
Schwedisches Panorama, herausgegeben von S ven ska Turistforeningen. Kommissionsverlag: Wahlström & Widstrand, Stockholm. 1907. HTML PDF
O. Olufsen
Ny Literatur HTML PDF
N/A N/A
Ny Literatur HTML PDF
N/A N/A
Ny Literatur HTML PDF
N/A N/A
Det kongelige danske geografiske Selskab, HTML PDF
N/A N/A
Ny Literatur. HTML PDF
N/A N/A
Det kongelige danske geografiske Selskab, HTML PDF
N/A N/A
Det kongelige danske geografiske Selskab. HTML PDF
N/A N/A
Ny Literatur HTML PDF
N/A N/A
Det kongelige danske geografiske Selskabs Bibliotek og Læsestue. HTML PDF
Ole Olufsen
Det kongelige danske geografiske Selskab, HTML PDF
N/A N/A
Det kongelige danske geografiske Selskab. HTML PDF
N/A N/A
Ny Literatur HTML PDF
N/A N/A
Ny Literatur HTML PDF
N/A N/A