Geografisk Tidsskrift, Bind 14 (1897 - 1898)

Indholdsfortegnelse

[Ingen Titel]
Det festlige Nansenmøde.
Gjennem affolkede Bygder paa Islands indre Højland.
Daniel Bruun
Fra Smaarejser i Norge.
Jonathan Lange
Jordskjælv i Islands sydlige Lavland, deres geologiske Forhold og Historie.
Th. Thoroddsen
Det festlige Hedin-Møde
[Ingen Titel]
Vejret i Danmark i det sidste Aar (Oktober 1897 —September 1898)
V. Willaume-Jantzen
Fra „Ingolf-Expeditionen". Bemærkninger om Dybhavsfaunaen og dens Fordeling i de nordlige Have.
Hector F. E. Jungersen
En Nat paa Jan-Mayen.
C. Ostenfeld
Fra Missions- og Handelsstationen ved Angmagssalik.
Carl Ryberg
Ingolf-Expeditionens hydrografiske Undersøgelser,
Martin Knudsen
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
Dr. phil. Th. Thoroddsens
En Bestigning af Fjældet Baula 1) i Island.
Helgi Pjetursson
Generalstabens Opmaaling af Færøerne.
M. J. Sand
Dansk Expedition til Østkysten af Grønland.
Fra det nordlige Island. Rejseberetning fra Sommeren 1896.
Th. Thoroddsen
Den danske Pamir-Expedition.
0. Olufsen
Danske arktiske Expeditioner 1605—1620. Udgivne med Anmærkninger og Indledninger af C. C. A. Gosch for The Hakluyt Society.
J. A. D. Jensen
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
Nordlys.
Adam Paulsen
Hovedresultaterne af Dr. Th. Thoroddsens Undersøgelser paa Island i Aarene 1881—1898.
Fra Missions- og Handelsstationen ved Angmagssalik.
Carl Ryberg
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
H. H. von Sehwerin: Helgoland, Historisk-geoyrafisk Undersøkning. Med 2 kartblad och l tafla. Lund 1896. (313 S.)
P. Lauridsen
Grønland-Expedition der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1891-93. Unter Leitung von Erich von Drygalski. Zweiter Band. I. Theil.
N. Hartz
Dr. Herman Berghaus: Chart of the World, entirely reconstructed by Herman Habenicht and Bruno Domann. Gotha: Justius Perthes. 12. Edition 1897.
Grønland-Expedition der Gesellschaft für Erdkunde ZU Berlin 1891—93. Unter Leitung von Erich von Drygalski. Erster Band.
R. Hammer
C. L. Madsen: Thermo - geographical studies, general exposition of the analytical method applied to researches on temperature and climate.
Martin n Knudsen
Friherre Oscar Dickson. (Født 2/12 23 i Gøteborg, død 6/6 97 paa Almnæs ved Vettern.)
Det kongelige danske geografiske Selskab.
Det kongelige danske geografiske Selskab.
Det kongelige danske geografiske Selskab.
Rettelse.
Det kongelige danske geografiske Selskab.