Geografisk Tidsskrift, Bind 29 (1926) - 2

Indholdsfortegnelse

Antallet af Jøder i Verden.
Kampen om Nordpolen i 1926.
Nutidens Polen.
P. Péchaut
Fotografien i Opmålingens Tjeneste
J. F. Chantelou
Svalbarde
Finnur Jónsson
Generalstabens topografiske Afdelings Opmålingsarbejder.
Geografien i Frankrig
Einar Storgaard
Fra Malajstaterne. 3. Malay College.
K. Wulff
M. Vahl og G. Hatt: ,,Jorden og Menneskelivet". Geografisk Haandbog. 111 Bind, (B°, 708 Sider, 314 Kort og Illustrationer) J. A. Schultz Forlagsboghandel, København 1925.
Adjunkt Johannes Reumert
C. Wessel, S. J.: Early Jesuit Travellers in Central Asia 1603-1721 (B°, 344 S., Illustr. l Kort). Haag 1924. Pris 12 Fl.
Adjunkt Johannes Reumer
Th. Thoroddsen: Die 6eschichte der isländischen Vulkane. D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, Naturvidensk. og mathem. Af d., 8. Række, IX (4°, 458 S., 47 Fig., 5 Tavler). København 1925.
Niels Nielsen
Dr. Adrian Mohr: Was ich in Island sah. Plaudereien vom Polarkreis. (B°, 235 S. m. talr. Illustr og l Kort). Uhlmann Verlag Berlin 1925.
Niels Nielse
Ebbe Kornerup: Ceylon. Min Vedda-Expediton 1922. (B°, 195 S. m. talr. Illustr. og l Kort). Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 1925.
Gudmund Hatt
Erich Obst: Russische Skizzen. (8 °, 251 S., talr. Illustr. og l Kort. Pris 7 Mk. 50 Pf.). Kurt Vo\vinckel. Berlin-Grünewald 1925.
V. Teisen
Ny Literatur,
Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.