D.T. Herbert & R. J. Johnston: Geo-

 

Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

D.T. Herbert & R. J. Johnston: Geo-

Chr. Wichmann Matthiessen

graphy and Urban Environment.
John Wiley & Sons, Chicester 1978, 363
s., 23 sm., Pund 14,-.

Bogen er den første af en serie med analyser af byproblemer, og det er hensigten at inddrage mange discipliner inden for kulturgeografi og bystudier. Serien skal beskrive metoder og teknik ved at præsentere den nyeste forskning. Der er tale om et meget ambitiøst projekt, men det første bind lover godt, for selv om hele 13 forfattere gennemgår og analyserer 8 emner, er det lykkedes for redaktionen at skabe en helstøbt moderne bygeografi. Bogen indledes med et videnskabsteoretisk afsnit og gennemgår dernæst en række bygeografiske discipliner, så helheden fremtræder som en lærebog. Desværre er indholdet så avanceret, at bogen ikke kan erstatte den nuværende lærebog på 1. år af universitetsstudiet i geografi.

Geography and Urban Environment må prises, fordi den fagligt højt kvalificeret og kritisk behandler en række discipliner (bymodeller, planlægning, migration, perception, socialgeografi, interaktion, boligmarkedet) på en overbevisende måde.Hosted af Det Kongelige Bibliotek - Danmarks National Bibliotek og Københavns Universitets Bibliotek / Hosted by the Royal Library - National Library of Denmark and Copenhagen University Library