Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger

Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger er et bredt humanistisk tidsskrift med relation til institutionens opgaver og samlinger, dvs. især inden for bog-, biblioteks-, lærdoms- og anden kulturhistorie siden middelalderen. Tidsskriftet er i ”Kategori 1” i den internationale tidsskrifts-ranking.

Som videnskabelig årbog fra et nationalbibliotek er det det eneste af sin art i verden. Ud over videnskabelige afhandlinger bringes forskningsoversigter, i de senere år enkelte nekrologer og anmeldelser, og det er ofte rigt illustreret. Redaktør: John T. Lauridsen, <jtl@kb.dk>.

Fund og Forskning er blevet udgivet af Det Kongelige Bibliotek siden 1954. Bind 1-44 (1954-2005) er retrodigitaliseret, og fra bd. 45, 2006 bliver det digitalt fødte materiale direkte publiceret (med en ’moving wall’ på tre år; de seneste tre bind findes derfor kun i fysisk form). Abonnement kan tegnes på den trykte udgave ved henvendelse til Jan Lørup, <jl@kb.dk>.


Årg. 52 (2013)


Forside

"Hun drömte om Alfer i Stuens Krog,
De kom da hun sov med sin Eventyrbog."
Fotograferede Børnegrupper fra 1866 med fotografier af Harald Paetz og tekster af H.C. Andersen.

I bind 52 skriver Mette Kia Krabbe Meyer om fotografisk illustrerede børnebøger.