Velkommen til Forum for Idræt Online!

Oliver Vanges, Rasmus Klarskov Storm, Peter Jul Lange

Resumé


I indledningen til forrige nummer af Forum for Idræt kunne redaktionen skrive, at
en online, open acces version af tidsskriftet var i støbeskeen. Nu er de første artikler på den nye platform klar, og redaktionen præsenterer de nye muligheder.

Fuld tekst:

PDF

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.