Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse? Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet

Forfattere

  • Lotte Rienecker Danmarks Tekniske Universitet
  • Peter Stray Jørgensen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.8810

Nøgleord:

ph.d.-bedømmelseskriterier, analyse af ph.d.-bedømmelser, ph.d.-afhandling, ph.d.-vejledning, bedømmelsesforskning

Resumé

Pointen i denne artikel er at indholdet i ph.d.-bedømmelser kan og bør have pædagogiske implikationer for ph.d.-skrivning og ph.d.-vejledning. For at skabe grundlag for sådanne implikationer har vi analyseret 41 ph.d. bedømmelser fra 2009 på Det Humanistiske Fakultet med henblik på at identificere styrker og svagheder i afhandlingerne. Analysen er baseret på international empirisk forskning i ph.d.-bedømmelser. Analysen viste tydelige mønstre i bedømmelserne: Mens afhandlingernes analysedel vurderes meget positivt, samler kritikken sig om de afsnit hvor afhandlinger skal trække de store linjer op: forskningsoversigt hvor eget bidrag skal positioneres i forhold til feltets litteratur, og diskussionen hvor analysens resultater skal sættes i sammenhæng med det øvrige felts teorier og metoder. Vi afslutter artiklen med forslag til ph.d.-studerende, vejledere/undervisere, bedømmere og ph.d.-administration og -forskerskole.

 

 

In an alignment perspective, PhD  thesis examination reports contain valuable information and implications for PhD thesis writing and supervision. The basis of this article is an analysis of a total of 41 PhD examination reports from one humanities department, identifying criteria for positive and negative evaluative comments. The method of analysis is adapted from methods of examination report analysis developed primarily by the Australian SORTI group of examination report researchers. Our analysis shows a pattern: While analysis and empirical work are positively evaluated with few critical comments from examiners, negative comments centre on the PhD candidates’ depiction of ”The big picture” of their research: literature review and critical appraisal and discussion where results are placed, positioned and contextualised within the field. We conclude with pedagogical recommendations for PhD-students, supervisors and –educators, examiners and graduate schools.

Downloads

Publiceret

2013-09-01

Citation/Eksport

Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2013). Hvordan kan kriterier for ph.d.-bedømmelser danne grundlag for ph.d.-uddannelse? Pædagogiske perspektiver af en analyse af 41 ph.d.-bedømmelser fra et humanistisk fakultet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(15), 17–35. https://doi.org/10.7146/dut.v8i15.8810