Studerendes caseundersøgelser som omdrejningspunkt for forskningsbaseret holdundervisning

  • Nina Bonderup Dohn Syddansk Universitet
  • Birgitte Madelung Syddansk Universitet
Nøgleord: forskningsbaseret undervisning, research-teaching nexus, didaktisk design, universitetsundervisning, casebaseret undervisning

Resumé

Artiklen indledes med en diskussion af, hvori forskningsbaseret undervisning (FU) består. Vi bestemmer FU som undervisning, hvor studerende involveres som aktive deltagere i processen med at producere ny viden ved brug af forskningsmetode. Vores overordnede forskningsspørgsmål lyder: Hvilke muligheder giver et didaktisk design baseret på, at de studerende inddrages som bidragydere til forskningsprocessen, for at realisere de forskellige begrundelser for forskningsbaseret undervisning? Hvilke problemstillinger viser der sig i forsøget herpå? Spørgsmålet undersøges med fokus på læringsteoretiske begrundelser og filosofiske begrundelser for FU. Vi rapporterer resultater fra et følgeforskningsprojekt i et undervisningsforløb, designet ud fra vores bestemmelse af FU. I diskussionen argumenterer vi for, at de læringsteoretiske begrundelser har rimelige muligheder for at realiseres med det didaktiske design, mens de filosofiske begrundelser kræver mere understøttelse. Resultaterne peger på en række problemstillinger og barrierer for realiseringen af FU (i en bestemmelse som vores) og af begrundelserne for FU. Blandt disse er, at det didaktiske design indebærer en uvant arbejds- og studieform for de studerende, at der kan være en spænding mellem studieordningens faglige mål og FU (i en bestemmelse som vores), og at studerendes instrumentalistiske, erhvervsrettede mål kan være en barriere for realisering af de filosofiske begrundelser for FU.

The article starts with a short discussion of different views on research-based teaching (RT). We characterize RT as teaching where students are involved as active participants in the process of producing new knowledge through the use of research methods. Our overall research question is: What possibilities does a pedagogical design based on involving students as contributors to the research process offer for realizing the different reasons for RT? What problems can arise? The research question is investigated with a focus on learning theoretical and philosophical reasons for RT. In the discussion we argue that the pedagogical design supports the learning theoretical reasons for using RT, but is less useful for the philosophical reasons. Our results point to a number of problems and barriers to the realization of RT (as characterized in our project) and of the reasons for RT, amongst which are the following: The pedagogical design involves an unfamiliar form of work/study for the students; tensions may exist between the subject-related learning goals of study regulations and RT (as characterized in our project); and students’ instrumental, job-oriented goals may constitute a barrier to the realization of the philosophical reasons for RT.

Publiceret
2013-03-01
Citation/Eksport
Dohn, N., & Madelung, B. (2013). Studerendes caseundersøgelser som omdrejningspunkt for forskningsbaseret holdundervisning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(14), 26-40. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/7173