Jurastuderendes læring via deres aktive arbejde med stoffet

Forfattere

  • Pernille Rattleff Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Nøgleord:

jurastuderende, læring, universitetsdidaktik, læringsteori

Resumé

Den 1. september 2011 trådte Studieordning 2011 for den juridiske bachelor- og kandidatuddannelse ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet i kraft. I den forbindelse er Det Juridiske Fakultet ved at gennemføre en omfattende og grundlæggende pædagogisk reform af det juridiske studium, der med et optag på godt 800 studerende pr. september 2012 er Danmarks største bacheloruddannelse. Et helt centralt element i denne studiereform er, at de studerende skal arbejde aktivt med stoffet både forud for, i løbet af og efter den skemasatte undervisning. Denne artikel handler om de studerendes læringsmæssige udbytte af aktivt arbejde med stoffet, idet empiriske undersøgelser af de studerendes adfærd og læring tyder på, at de studerende med studiereformen i højere grad end tidligere er forberedte til og tager aktivt og engageret del i undervisning. Tidligere havde de studerende – med megen monologisk undervisning og udenadslære – bedre overblik over stoffet, var mere detailorienterede og havde mere paratviden. De nye studerende er imidlertid bedre til at argumentere og formulere sig, og har desuden en bedre forståelse af det lærte, lige som de i højere grad kan anvende det lærte.

Currently, the Faculty of Law at the University of Copenhagen is reforming its Bachelor’s and Master’s Programmes. The Law Bachelor programme is the largest Bachelor programme in Denmark with more than 800 new students as of September 2012. A key element of the study reform is for students to actively work with materials – before, during and after scheduled lectures. This article presents and discusses some preliminary findings with respect to student behaviour and learning outcome. Empirical studies imply that students are better prepared following the reformed study programme and take part more actively in the lectures. With the more traditional auditory lectures students had a more coherent overview, they were more focused on details, and memorized a lot of knowledge. Today, however, the students are more articulate and produce better arguments. They also seem to gain a better and deeper understanding of what they have learned and how to apply their knowledge.

Forfatterbiografi

Pernille Rattleff, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Pernille Rattleff (f. 1965) er uddannet cand. polit. og har en ph.d.-grad i uddannelsesvidenskab. Pernille har siden 1997 forsket i undervisning og læring på universitetet, og har arbejdet med udvikling af universitetspædagogik og –didaktik på Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Pr. 1. januar 2013 er Pernille Rattleff ansat som lektor i universitetspædagogik med særlig henblik på retsvidenskabelig uddannelse ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

Downloads

Publiceret

2013-03-01

Citation/Eksport

Rattleff, P. (2013). Jurastuderendes læring via deres aktive arbejde med stoffet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 8(14), 51–65. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/6340