»Constructive alignment« og risikoen for en forsimplende universitetspædagogik

Hanne Leth Andersen

Resumé


Målet med artiklen er teoretisk at påvise, at anvendelsen af Biggs’ constructive alignment (CA) (1999) samt af Biggs og Collis’ SOLO-taksonomi som grundlag for udvikling af uddannelser og undervisning i dansk universitetspædagogik medfører en risiko for generalisering og simplificering. Spørgsmålet er, om CA i en for rigid implementering risikerer at medføre en kvalitetsnedsættelse, og om alignment og målopstilling som overordnet ramme for forskningsbaseret undervisning
direkte kan modvirke dyb forståelse og kreativ tænkning. I den forbindelse ses nærmere på den gængse dikotomiske og værdibaserede fremstilling af dybde- og overfladelæring. Artiklens
ærinde er ikke at afvise men at nuancere disse grundbegreber, som er blevet så udbredte i dansk uddannelsestænkning, med henblik på at undgå unødig forsimpling og lette svar på komplekse spørgsmål og situationer, som mange forskellige pædagogiske teoretikere igennem tiderne har leveret input til.

Fuld tekst:

PDF
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK


KONTAKT redaktionen for Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

Dansk Universitetspædagogisk Netværks hjemmeside, DUN-net.dk

 

ISSN-nummer: 2245-1374

Hostet af Det Kgl. Bibliotek