Læringsportfolio som individuelt refleksionsrum i kollektiv læring

Forfattere

  • Frederikke Winther Aalborg Universitet, København

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v12i22.23226

Resumé

Problembaseret læring, som det praktiseres på Aalborg Universitet, stiller store krav til de studerendes individuelle evner til faglig interaktion. Viden tilegnes gennem øvelser og gruppearbejde, problemstillinger formuleres i tilknytning til konkrete, faglige praksisser, og projekter udarbejdes i samarbejde med medstuderende. Langt de fleste læreprocesser er således indrammet af fagligt og socialt betingede kontekster, som øver indflydelse på den studerendes handle- og læringsmuligheder. At lære i samspil med andre kræver, at man er i stand til at træde ind dette samspil med et relevant og konstruktivt, selvstændigt bidrag til til den fælles læreproces. Derfor stiller situeret læring som studieform også høje krav til den enkelte studerendes individuelle studiestrategier og evne til aktivt at tage ansvar for egen faglige udvikling. Artiklen diskuterer læringsportfolioer som didaktisk redskab til at styrke den enkelte studerendes bevidsthed om og evne til at reflektere over egen læring og dermed at kvalificeret den individuelle, fagpersonlige forudsætning for at kunne træde konstruktivt ind i og beriget ud af skiftende læringsfællesskaber.

Downloads

Publiceret

2017-03-02

Citation/Eksport

Winther, F. (2017). Læringsportfolio som individuelt refleksionsrum i kollektiv læring. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 12(22). https://doi.org/10.7146/dut.v12i22.23226