Informationskompetence, en opgave for bibliotek og uddannelse i fællesskab

  • Mette Bønløkke VIA Universty College
  • Else Kobow VIA University College
  • Anne-Kirstine Kristensen VIA University College
Nøgleord: Informationskompetence, curriculumintegrering, samarbejde

Resumé

Erfaringer og undersøgelser om samarbejde mellem uddannelser og forskningsbiblioteker viser, at ikke alle har en curriculumintegreret indsats og et formaliseret samarbejde om undervisning og vejledning til støtte for udvikling af de studerendes informationskompetence. Et aktionsforskningsprojekt undersøgte, hvad der havde betydning i etablering af et formelt samarbejde mellem bibliotek og uddannelse. I projektet deltog tre bibliotekarer, seks undervisere og en biblioteksleder samt to uddannelsesledere og to projektledere fra VIA University College. Fokusgruppeinterviews, projektprotokoller, referater fra refleksions- og støttemøder samt mailkorrespondance udgjorde data, som blev kvalitativt analyseret. Resultaterne viste, at følgende områder er betydningsfulde: ledelsesstøtte, en anerkendende tilgang, oplevelse af nødvendighed og ejerskab til processen, fælles fokus og mål tilpasset den enkelte uddannelses behov, rammer og ressourcer, faglig støtte og erfaringsudveksling i processen. Research on and experiences from cooperation between faculty libraries and faculties indicate that not all programmes have integrated information literacy in curriculum or have a formalised cooperation between library and faculty on information literacy. Using action research we explored issues at stake when cooperation between library and faculty is initiated. Participants were 3 librarians, 6 educators, 1 library manager, 2 directors of programme and 2 project managers from VIA University College. Data derived from focus group interviews, process protocols, records of reflective sessions and support meetings and mail correspondence was qualitatively analysed. The results showed that the following areas seemed important: Support from the management, an appreciative approach, a need for change, ownership of the process, common focus and goals according to the need of the programme, a set frame work and resources, professional support and sharing of experiences in the process.

Forfatterbiografier

Mette Bønløkke, VIA Universty College

Sygepejerskeuddannelsen

Lektor, Studiekoordinator

MPH

Else Kobow, VIA University College

Sygepejerskeuddannelsen

Lektor

Cand cur

Anne-Kirstine Kristensen, VIA University College

VIA bibliotekerne

Bibliotekar

Publiceret
2016-04-12
Citation/Eksport
Bønløkke, M., Kobow, E., & Kristensen, A.-K. (2016). Informationskompetence, en opgave for bibliotek og uddannelse i fællesskab. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 10(19). Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/19995