Den kulturgenererende leg og idrættens trefoldighed - undersøgelse af legen i (idræts)kulturen

  • Verner Møller

Resumé

På baggrund af kulturteoretiske værker tematiserer artiklen legens kulturgenerende rolle og analysere legens vilkår som kulturel dynamo i relation til idrættens trialektik.

Forfatterbiografi

Verner Møller

Verner Møller, cand. mag. forskningsmedarbejder Team DK og Institut for Idræt.

Publiceret
1991-08-19