Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 2 (1899 - 1900) - 1 10. Dagen for Arkonas Indtagelse. Detaljer   HTML   PDF
Kr. Erslev
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 1 (1840) 10. Die Sage vom Tell, aufs neue kritisch untersucht von Dr. Ludv. Häusser. Heidelb., 1840. 110 S. 8. Detaljer   PDF
h
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) - 1 10. Hvornår blev Absalon valgt til biskop? Detaljer   HTML   PDF
Hans Olrik
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 1 (1897 - 1899) - 1 10. Poul Ancker og Jens Koefoed. Detaljer   HTML   PDF
G. L. Grove
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 3 (1850) - 1 10. Ueber das wahre Verhältniss des Herzogs von Augustenburg zum Holsteinischen Aufruhre. Eine actenmässige Darstellung, nebst Beilagen aus den Augustenburgischen Papieren, von Dr. C. F. Wegener, K. Dän. Etatsratha, Geheimen-Archivare, &c. Copenhaven. 1849. 236 S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 3 (1850) - 1 11. Efterretninger om Kiøbstaden Kolding, med 12 lithographerede Grundtegninger, Prospecter, Bygninger u., samlede og udgivne af Jens Iørgen Fyhn, Sognepræst for Nørre-Iernløse og Qvandløse. Kisbenh. 1848. 293 og 24 S. stor 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) - 1 11. En tabt Mide hos Hvitfeldt. Detaljer   HTML   PDF
Erik Arup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 2 (1841) - 1 11. Observationes criticae de foedere inter Daniam, Sveciam & Norvegiam, auspiciis Margaretæ Reginæ icto: auctore C. P. Paludan - Müller Hafn. 1840. 112 pp. 8vo. Detaljer   PDF
—mb-
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 2 (1841) - 1 12. Joachim Rønnow, udvalgt Biskop til Roeskilde. Et Bidrag til Oplysning af Fædrelandets Historie i Reformations-Tiden; ved Hans Knudsen, Copiist ved det Kongelige Geheime-Archiv. Kiøbenhavn 1840. 196 S. 8. Detaljer   PDF
m. n.
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 3 (1850) - 1 12. Stiftsstaden Viborg; en historisk og statistisk Veskrivelse, med tilhørende Grundtegning, ved M. R. Ursin (Stiftsprovst i Viborg.) Viborg. 1849. X. og 325 S. 4to. - Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 2 (1841) - 1 13. Peder Palladius, Siællands første evangeliske Biskop, af A. C. L. Heiberg, Provst, og Sognepræst i Kierteminde. Kbh. 1840. 186 S. st. 8. (Særskilt Aftryk af Theolog. Tidsskrift. IV. Bd.) Detaljer   PDF
h
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 3 (1850) - 1 13. Samlingar, utgifna af Svenska Fornskrist- Sällskapet. I. Del. 1—3. Häfte. Stockholm 1844. 45. II. Del. 1—4. Stockh. 1845-49. III. Del 1. og 3. Slockh. 1846. 47. IV. Del 1. 2. Stockh. 1847-49. VI. Del. 1. Stockh. 1848. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 2 (1841) - 1 14. Antiquarisk och arhitektonisk Resa genom Halland Bohuslän, Dalsland, Wermland och We- stergötland år 1838, af C G. Brunius. Lund 1839. VII 363. p. 8. Detaljer   PDF
h
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 3 (1850) - 1 14. De hellige tre Kongers Capel, stiftet af Kong Christian den Første og Dronning Dorothea, i Roskilde Domkirke. En historisk-antiquarisk Beskrivelse af G. C. Werlauff. Kbh. 1849, VIII. 76 Sider, 4to (Med 3 litograph. Plader.) Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 3 (1850) - 1 15. De comitiis, quæ dicuntur celebrata fuisse A. 1602, quæstio critico-historica; cum conspectu Status Patriae ineunte Saec. XVII. &c. auctore Edv. Grönblad. Helsingforsiae. 1843-47. 158. pp. 4to. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 2 (1841) - 1 15. Den danske Stat, eller Kongeriget Danmark med tilhorende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, betragtet geographisk og statistisk, ister fra et militant Standpunkt, af August Baggesen, Capitain i Generalstaben. Kiøbenh. 1840. XXIV. 494 S. 4to ell. Imper. Bvo. Detaljer   PDF
h
 
Historisk Tidsskrift, Bind 16. række, 3 (1994) - 2 1600-TALLETS KRISER I EUROPA Detaljer   HTML   PDF
E. Ladewig Petersen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 2 (1841) - 1 16. Actstykker, for. største Delen hidtil utrykte, til Oplysning især af Danmarks indre Forhold i ældre Tid: samlede og udgivne af Fy ens Stifts literai re Selskab. Odense 1841. 204 S. 4. Detaljer   PDF
h
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 3 (1850) - 1 16. Urkunder, upplysande Finlands Dven och Tilstånd, i Slutit af 16de och Vörjan af 17de Årh. (utg. af E. Grønblad.) Första Flocken. Handlingar rörande Klubbekriget. 1—3. Hefte. Helsingfors 1843—46. (I Alt 578 S. 8. foruden Fortalerne.) Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift Bind 107 Hæfte 2 1789 som borgerlig revolution. Historieskrivning og begrebsbrug hos Georges Lefebvre og Albert Soboul Detaljer   PDF
Bertel Nygaard
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 4 (1852) - 1 17. H. F. H. Estrups Samlede Skrifter, udgivne efter hans Død. I—III. Bind. Med Forfatterens Portrait og 2 Kobberstik. Kiøbenh. 1851. L og 484, 512, 525. S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 4 (1843) - 1 17. Om historiske Resultater af nyere Forjkninger i den nordiske Archæologie. Detaljer   PDF
C. Molbech
 
Historisk Tidsskrift Bind 115 Hæfte 2 1814 i Norge i 2014 (se titler i "Resume") Resumé
Michael Bregnsbo
 
Historisk Tidsskrift Bind 114 Hæfte 2 1864 - aktualiseret viden på museum? Detaljer
Hans Henrik Appel
 
Historisk Tidsskrift Bind 117 Hæfte 2 1864 før, nu og i fremtiden. Fortællinger i nyere og ældre dansk 1864-historiografi Detaljer
Rasmus Glenthøj
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 4 (1852) - 1 18. Skånes Politiska Historia, efter trycta och otrycta Källor, utarbetad af Abraham Cronholm. 1. Del. til Roskildska Freden. Lund, 1847. 577 S. st. 8. 2. Del. från Roskildska Freden till närvarande Tiden. Lund, 1851. 644. S. 8. (Tilligemed alphabetiske Registere til begge Dele.) Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 5 (1844) - 1 18. Statistisk Tabelværk, udgivet af den dertil allernaadigst anordnede Commission. Iste Hefte. Kbh. 1835. Fol. (Tabellarisk Fremstilling af Folkemængden i Danmark, d. 18de Febr. 1834. m. m.) 2det Hefte. Kbh. 1837. (Tabellar. Fremstilling af Hartkornet, samtlige Eienoommes Banktaxation, lordeiendommenes Fordeling, m.m.) — 3oie Hefte. 1.2. Afd. (Tabeller over Kgr. Danmarks indenog udenrigske Skibsfart 1834 og 1837, sammenstillet med A. 1826.) Kbh. 1840. - 4oe Hefte. (Tab. over Udførsel af Korn- og Fedevarer m. m. fra Kongeriget og Hertugd. i 1838—39, over de i begge hiemmehørende Handelsskibe for 1838 og 1839, over Consumtionsafgiften, Brændeviinsproductionen, m. m.) Kbh. 1741. — 5te Hefte. Kbh 1842. (Tabeller over Kreaturhold. Jordernes Udbytte, Tienders Værdi, den landlige Industries enkelte Dele, Communalforholdene og Kiøbstædernes Topographie, m. m. — 6te Hefte. (Tabellar. Fremst. af Folkemængden.) i Danmark d. Iste Februar 1840, m.m.). Kbh. 1842. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 5 (1844) - 1 19. Bidrag til Skildring af Byen Ribe i de forrige Aarhundreder, efter utrykte Kilder, ved P. Adler, Adjunct. Iste Hefte. Skibsfart og Handel. Iste Afsnit. Ribe 1842. 107 S. 8. 2det Hefte. Øvrighed og Rettergang. Ribe 1844. 74 S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift Bind 103 Hæfte 2 19 myter i Sønderjyllands historie. Redaktion: Axel Johnsen og Birgitte Thomsen. (Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 88). Aabenraa, 2002. Detaljer   PDF
Jesper Bolund Nielsen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 4 (1852) - 1 19. Skånska Skolväsendets Historia: utarbetag i Synnerhet efter otrykta Kållor, af Joh. Ernst Rietz. Lund, 1848. 655 S. St. 8vo. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 5 (1914 - 1915) - 1 1. Biskop Engelstofts optegnelser fra november 1863. Detaljer   HTML   PDF
Povl Engelstoft
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 6 (1942 - 1944) - 1 1. Byzans og den moderne Forskning. Detaljer   HTML   PDF
Erik Bach
 
Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 1 (1963 - 1966) - 4 1. Corfitz Ulfeldt og hans børn i Basel Detaljer   HTML   PDF
Finn Friis
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 4 (1937 - 1938) - 1 1. Danmark og Slavehandelens Ophævelse. Detaljer   HTML   PDF
Kay Larsen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 6 (1929) - 1 1. Den store Landbokommission og de militære Kollegier 1786—88. Detaljer   HTML   PDF
K. C. Rockstroh
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 6 (1942 - 1944) - 1 1. Det kgl. rettertings domme af 20. og 21. oktober 1575. Detaljer   HTML   PDF
Arild Hvitfeldt
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 3 (1891 - 1892) - 1 1. En Bemærkning i Anledning af Rigsarkivar A. D. Jørgensens Afhandling om Kampen 1157. Detaljer   HTML   PDF
Johannes C. H. R. Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 1 (1879) - 1 1. En kalendarisk Bemærkning om „dies soteriorum" Detaljer   HTML   PDF
C. F. Bricka
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 4 (1892 - 1894) - 1 1. Et Drengeportræt af Hans Knieper. Detaljer   HTML   PDF
Francis Beckett
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 5 (1885) - 1 1. Et spansk-nederlandsk Gesandtskab i Danmark 1594. Detaljer   HTML   PDF
C. F. Bricka
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) - 1 1. Fæstebondens Førlov og dens Størrelse. Detaljer   HTML   PDF
Kr. Erslev
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 1 (1897 - 1899) - 1 1. Forliget af 11. Februar 1340. Detaljer   HTML   PDF
Kr. Erslev
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 5 (1904 - 1905) - 1 1. Fra Martin Hübners rejseår 1752 —1765. Detaljer   HTML   PDF
Fredrik Bajer
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 4 (1925 - 1926) - 1 1. Fregatten Fyllas Skibsjournal 1807 Detaljer   HTML   PDF
T. A. Topsøe-Jensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 1 (1887 - 1888) - 1 1. Granskninger over nogle Personer i B. S. Ingemanns „Valdemar Sejr". Detaljer   HTML   PDF
Johannes C. H. R. Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 1 (1963 - 1966) - 5 1. Grev Jakob af Halland - Egholm - Henning Podebusk Detaljer   HTML   PDF
C. A. Christensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 4 (1883 - 1884) - 1 1. Hafnæ — ikke Hafnælag. Detaljer   HTML   PDF
Johannes C. H. R. Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910 - 1912) - 1 1. Har Admiral Cronstedt været Forræder i 1801 og hindret. at Sverige dengang kom Danmark-Norge til Hjælp? Detaljer   HTML   PDF
Edvard Holm
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 6 (1905 - 1906) - 1 1. Har Susaa i den historiske Tid været en sejlbar Strøm til Sjællands Midte? Detaljer   HTML   PDF
Joh. Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 1 (1918 - 1920) - 1 1. Helmuth von Moltke til Cai Hegermann-Lindencrone om Krigen 1864. Detaljer   HTML   PDF
Aage Friis
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 4 (1953 - 1956) - 1 1. Hvem var Martinus de Dacia? Detaljer   HTML   PDF
Louis L. Hammerich
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 6 (1929) - 1 1. Jacobus de Dacia, en landflygtig Graabroder fra Reformationstiden. Detaljer   HTML   PDF
P. D. Steidl
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 3 (1881 - 1882) - 1 1. Kirkelig Vielse som Betingelse for lovligt Ægteskab. Detaljer   HTML   PDF
A. Heise
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 2 (1899 - 1900) - 1 1. Kong Christian VII.s egenhændige Forvisningsordre for Dronning Caroline Mathilde (i Arkivet paa Breitenburg). Detaljer   HTML   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 5 (1894 - 1895) - 1 1. Lidt om St. Anna rotunda. Detaljer   HTML   PDF
H. D. Lind
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 1 (1930 - 1931) - 1 1. Marken som Værdienhed paa Færøerne. Detaljer   HTML   PDF
Anton Degn
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 4 (1925 - 1926) - 1 1. Moltke-Hvitfeldt og den planlagte Landgangs-Ekspedition til Østersøen i 1870. Detaljer   HTML   PDF
Erik Møller
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 4 (1902 - 1904) - 1 1. Nogle Bemærkninger om Bogstavrimets sidste og Enderimets første Tider. Detaljer   HTML   PDF
Johannes Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 6 (1895 - 1897) - 1 1. Nogle Bemærkninger om vore romanske Kirkers Alder fremkaldte ved en Kritik af Sognepræst, Dr. Jacob Helms. Detaljer   HTML   PDF
J. B. Løffler
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 2 (1880 - 1881) - 1 1. Nogle Efterretninger fra udenlandske Kilder om Danmark i Oldtiden. Detaljer   HTML   PDF
Johannes Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 3 (1925) - 1 1. Nordiske studerende ved Universitetet i Louvain. Detaljer   HTML   PDF
Ellen Jørgensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 3 (1925) - 1 1. Nordiske Vatikanundersøgelser. Detaljer   HTML   PDF
Alfred Krarup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 1 (1840) 1. Norges, Sverriges og Danmarks Historie, til Skolebrug; af P. A. Munch. Christiania 1838. 488 S. 8vo. 2. Norges, Sverriges og Danmarks Historie, i kortfattet Udtog, af P. A. Munch; sammesteds 1839. 94 S. 8vo. (Et mindre Udtog af Norges Historie, .for de forste Vegyndere,' 63 S. 12. er udk. samme Aar.) Detaljer   PDF
C. Molbech
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 1 (1847) - 1 1. Om Anders Sörensen Vedel, Kongrelig Historiograph i Frederik II.s og Christian VI.s Dage: af C. F. Wegener. (Program i Anledning af Hs. Maj. Kongens 60de Fodselsdag, høitideligholdt paa Sorøe Academie, d. 18. Sept. 1846.) Kiøbenh. 1846. 278 S. 4to. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 3 (1900 - 1902) - 1 1. Om en hidtil upaaagtet Rejse til Aachen af Dronning Margrethe i 1385. Detaljer   HTML   PDF
E. R. Daenell
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 2 (1947 - 1949) - 1-2 1. Østgermaniens Slavisering. Detaljer   HTML   PDF
Gudmund Schütte
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 2 (1921 - 1923) - 1 1. Peder Oxe i Landflygtighed. Detaljer   HTML   PDF
Axel Linvald
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) - 1 1. Regula St. Benedicti i „Kong Valdemars Jordebog". Detaljer   HTML   PDF
Ellen Jørgensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 4 (1912 - 1913) - 1 1. Rögnvald jarls Jorsalfærd. Detaljer   HTML   PDF
Finnur Jónsson
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 5 (1926 - 1927) - 1 1. Skiftet efter Tordenskiold. Detaljer   HTML   PDF
T. A. Topsøe-Jensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 2 (1889 - 1890) - 1 1. Statistiske Notitser fra Aarhus Raadstue-Arkiv. Detaljer   HTML   PDF
J. A. Fridericia
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 4 (1953 - 1956) - 1 1. Store og små mark guld. Et bidrag til diskussionen om guldvurderingen og Jyske lovs ledingsbestemmelser 1. Detaljer   HTML   PDF
Poul Rasmussen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 5 (1939 - 1941) - 1 1. Till frågan om hemorten for de vikingar, som kämpade mot Håkon jarl i Hjörungavåg. Detaljer   HTML   PDF
Ove Moberg
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 4 (1953 - 1956) - 1 1. Tordenskjolds død. Detaljer   HTML   PDF
J. Boisen Schmidt
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 6 (1886 - 1887) - 1 1. To Varianter til Chronicon Skibyense. Detaljer   HTML   PDF
L. Daae
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 6 (1929) - 1 1. Tyres Danevirke. Detaljer   HTML   PDF
J. S. Vanggaard
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 1 (1840) 1. Udgivelsen al et Dipiomatarium danicum og et Regestum diplomaticum. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 1 (1944) - 1 1. Undersøgelser i Sverige af middelalderlige Fragmenter, der har tjent som Omslag om Arkivalier. Detaljer   HTML   PDF
Ellen Jørgensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 6 (1915 - 1917) - 1 1. Valdemars Jordebog: Hallandslisten og „Hovedstykket". Detaljer   HTML   PDF
Kr. Erslev
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 2 (1932 - 1934) - 1 1. Var Udstederne af Opsigelsesbrevet af 23. Juni 1439 alle Rigsraader ?l?l Detaljer   HTML   PDF
Henry Bruun
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 4 (1852) - 1 20. Minder om de Danske og Nordmændene i England, Skotland og Irland: af I. I. A. Worsaae. Kiøbenh. 1851. 446 S. 8. (Med 3 Kort og endeel Træsnit m. m.) Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 5 (1844) - 1 20. Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig, von H. N. A. Jensen, Dr. phil. Pastor zu Gelting. Lief. I—IV. Flensburg. 1840—1842. XVI u. 1708 S. Bvo. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 4 (1852) - 1 21. Kiøbenhavns Universitet, fra dets Stiftelse indtil Reformationen: med Bilag af hidtil utrykte Documenter, af E. C. Werlauff. Kiøbenh. 1850. 95 S. 4. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 4 (1852) - 1 22. Bidrag till Nordens Siukdoms-Historia af Imman. Ilmoni, Dr. Med. Professor vid Keiserl. Alexanders- Universitetet. I. Del. Helsingfors 1846. (Till XVI. Seklets Slut.) II. Del. Helsingfors 1849. (Till Slutet af XVIII. Seklets Första decennium.) XXIV.311.386. S. 8vo. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 23. Or. C. F. Wegeners liden Krønike om Kong Frederik og den danske Bonde. Til Menigmands Nytte og Fornøtelse, udg. af det Kongl. Danske Landhuusholdningsselskab. Kbh. 1843. 270 S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 4 (1852) - 1 23. Quae a Carolo XII. post pugnam Pultavensem de pace acta sint, & quae fuerint consilia Goertzii, Dissertatio academ. auctore Fr. F. Carlson, Histor. Prof. Upsaliae 1848. 124. & XXX. p. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 4 (1852) - 1 24. Actstykker til Bornholms Historie (Iste Hefte) 1327—1565, samlede og udgivne af Dr. I. R. Hübertz. Kbh. 1851. Andet Hefte, eller Bogens Slutning, 1566—1621. (Med tredobbelte, danske og tydske Titler, dansk og tydsk Fortale, et alphabetisk Register og en Ordfortegnelse.) 634 S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 24. De rebus Christiani Secundi, Daniæ , Norvegiæ, Sueciæ regis,exsulis,Commentatio. Auct. Car. Ferd. Allen. Pars. I. Hafniæ. 1844. VIII. 100. pp. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 5 (1854) - 1 25. Om det danske Sprog i Angel af E. Hagerup. Kiöbenh. 1854. 127 S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 25. Registrum prædiorum redituum ad Ecclesias Dioecesis Bergensis, sæculo p. C. XIV. pertinentium, vulgo dictum "Bergens Kalvskind" (Björgyniar Kalfskiun) ed. annotationibusque illustravit P. A. Munch. Christianiæ. 1843. 132 pp. 4. acc. II. Tab. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 26. Codex diplomatarius Monasterii Sancti Michaelis, Bergensis Dioecesis, vulgo Munkalif dicti, conscriptus A. Chr. 1427; ex orig.libro membr. Bibliothecæ Acad. Hafn.(Additam. No.98. 4to) nna cum Registro prædiorum eiuds. monasterii cel nunc primum ed. P. A. Munch. ibid. 1845. VI 220 pp. 4 acc. III Tabb. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 5 (1854) - 1 26. Oplysninger og Bemærkninger om det danske Folkesprog i Sønderjylland (især i Mellem-Slesvig) af N. Mørk Hansen, Sognepræft i Felsted i Lundtoft Herred. Kbh. 1854. 52 S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 5 (1854) - 1 27. Det danske Sprogs Enemærker i Slesvig, betragtede fra Kirkens og Skolens Synspunkt, af Dr. H. N. Clausen. Kbh. 1854. 39 s. 8. Detaljer   PDF
C. Molbech
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 27. Prospecter af danske Herregaarde, udgivne af F. Richardt og T. A. Becker. I. Bd. 1—4 Hefte. II. Bd. 1—4 H. Kiøbenh. 1844. 45. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 28. Aktstykker,vedkommende Staden Aarhuus, samlede og udgivne af Dr, J. R. Hübertz. (Med ny Titel: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhuus. I. Kbh. 1845.XX. 251. S. 8. Aktstykker, vedkommende Staden og Stiftet Aarhuus, c. II. ib. 1845. XVIII. 342 S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 5 (1854) - 1 28. Thomas Kingo. Biskop i Fyen. En Levnetsbeskrivelse; af A. C. L. Heiberg, Provst og Sognepræst i Kierteminde. Odense. 1852. VII. 256 S. 8. Detaljer   PDF
C. M.
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 5 (1854) - 1 29. Actstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid; udgivne af Fyens Stifts literære Selskab, ved Dr. C. Paludan-Müller. 1ste Samlig. Odense 1852. 557 S. 4to. Anden Samling, sammest. 1853. 327 S. 4to. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 29. Historisk och arkitektonisk Beskrifning öfver Helsinborgs Kärna, af C. G. Brunius. (Med 5 Tavler ) Lund 1845. vi. 53 S. 4to. (foruden to Sider, Forklaring over Tavlerne.) Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 1 (1963 - 1966) - 5 2. Achatz Ferdinand von der Asseburgs »Denkwürdigkeiten« Detaljer   HTML   PDF
Ole Stender-Petersen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 1 (1847) - 1 2. Anglosachsiska Mynt i Kongl. Svenska Mynt- kabinettet funna i Sveriges Jord, ordnade och beskrifne af Br. Em. Hildebrand. Stockholm 1846. (Foruden Indholdet) CXXV. og 332 s. 4to. (Med 10 fteentrykte Tavler, af angelsaxisfe Mynter fra Eadgar til Edvard Confessor, og et Landkort over Myntfund i Sverrige.) Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 4 (1925 - 1926) - 1 2. Arkæologisk Litteratur. Detaljer   HTML   PDF
Poul Nørlund
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 5 (1926 - 1927) - 1 2. Arkivlitteratur. Detaljer   HTML   PDF
Axel Linvald
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 6 (1929) - 1 2. Barthold Georg Niebuhr. Detaljer   HTML   PDF
Axel Linvald
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 6 (1929) - 1 2. Baun og Vidiebrand. Detaljer   HTML   PDF
C. Klitgaard
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 2 (1921 - 1923) - 1 2. Biskop Livo af Odense. Detaljer   HTML   PDF
Arthur Köcher
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 4 (1883 - 1884) - 1 2. Christian den Fjerde og Vornedskabet. Detaljer   HTML   PDF
Johannes C. H. R. Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 5 (1939 - 1941) - 1 2. Christiansburg. Et dansk Byanlæg i Oldenburg i 17. Aarhundrede. Detaljer   HTML   PDF
Vilh. Lorenzen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 1 (1963 - 1966) - 4 2. Danske1 i den azovske flåde 1696-98 Detaljer   HTML   PDF
Knud Rasmussen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 6 (1905 - 1906) - 1 2. De danske Kongers Ret til Hvaler og meget store Fisk. Detaljer   HTML   PDF
Joh. Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 5 (1914 - 1915) - 1 2. De saakaldte Marseller, Detaljer   HTML   PDF
Karl Rasmussen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 5 (1956 - 1959) - 1-2 2. Drabet pa Hans Schade 1703. En krise i Ghr. Siegfr. von Plessens liv. Detaljer   HTML   PDF
J. Boisen Schmidt
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 2 (1932 - 1934) - 1 2. Dronning Christina. Detaljer   HTML   PDF
C. O. Bøggild Andersen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 1 (1887 - 1888) - 1 2. Efterslæt til „Regeringsskiftet 1784". Detaljer   HTML   PDF
A. D. Jørgensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 3 (1925) - 1 2. En Beretning fra Stændermødet 1660. Detaljer   HTML   PDF
Ernst Larsen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 3 (1900 - 1902) - 1 2. En dansk fyrstinde i Nordtyskland i slutningen af det nte århundred. Detaljer   HTML   PDF
Hans Olrik
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910 - 1912) - 1 2. En dansk Gesandtskabsrejse i Indien (1735). Detaljer   HTML   PDF
Kay Larsen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 3 (1891 - 1892) - 1 2. En dansk pilegrimsfærd fra begyndelsen af 12. århundred. Detaljer   HTML   PDF
Hans Olrik
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 1 (1879) - 1 2. En Notits om Christian IV's Bygmester Hans Steenwinkel. Detaljer   HTML   PDF
C. F. Bricka
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 5 (1904 - 1905) - 1 2. En tysk Satire over danske Stats- og Hofmænd 1784. Detaljer   HTML   PDF
Louis Bobé
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 2 (1899 - 1900) - 1 2. Er Kongeloven fra 1665 eller fra 1668? Detaljer   HTML   PDF
Louis Bobé J. A. Fridericia
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 4 (1925 - 1926) - 1 2. Estrup - Litteratur. Detaljer   HTML   PDF
Povl Engelstoft
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) - 1 2. Et Brev fra Lægen Christian Johann Berger. Detaljer   HTML   PDF
E. Ingerslev
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 2 (1880 - 1881) - 1 2. Et Par oplysende Meddelelser om Kaj Lykke. Detaljer   HTML   PDF
N. Rasmussen Søkilde
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 1 (1944) - 1 2. Et Par smaa Holbergproblemer. Detaljer   HTML   PDF
Th. A. Müller
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 6 (1886 - 1887) - 1 2. Fra hvilken Tid ere vore ældste Laus? Detaljer   HTML   PDF
Johannes C. H. R. Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 4 (1937 - 1938) - 1 2. Frede Bojsen og Grev J. L. Holstein-Ledreborg. Detaljer   HTML   PDF
Meddelt ved Jan Neiiendam
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 3 (1881 - 1882) - 1 2. Handes Lemlæstelse for Jagtens Skyld.1) Detaljer   HTML   PDF
A. Heise
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 3 (1925) - 1 2. Har Karl Gustav været Akademist i Sorø? Detaljer   HTML   PDF
M. Mackeprang
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 4 (1953 - 1956) - 1 2. Har Valdemar 4. Atterdag i 1342 benyttet titlen: greve af Holsten og Stormarn? Detaljer   HTML   PDF
C. A. Christensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 4 (1892 - 1894) - 1 2. Hemming Gads Tale mod de Danske. Detaljer   HTML   PDF
Egil Petersen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 6 (1895 - 1897) - 1 2. Jens Anderssøn Beldenak—Eggert Frille. Detaljer   HTML   PDF
William Christensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 2 (1947 - 1949) - 1-2 2. Joachim Rønnows Dødsaar. Detaljer   HTML   PDF
Henning Heilesen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 5 (1885) - 1 2. Nidrag til dosmer Sogns Fortidshistorie. Detaljer   HTML   PDF
Thiset
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 6 (1942 - 1944) - 1 2. Nogle moderne amerikanske historiske Værker. Detaljer   HTML   PDF
Frantz Wilhelm Wendt
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 6 (1915 - 1917) - 1 2. Nye litterære Fund i Norge. Detaljer   HTML   PDF
Sofus Thormodsæter
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 4 (1953 - 1956) - 1 2. Om kapitelstakst og kornmål 3. Detaljer   HTML   PDF
Kristof Glamann
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 2 (1889 - 1890) - 1 2. Om Ophavsmanden til Hr. Peder Klavsens Portræt i Valle Kirke. Detaljer   HTML   PDF
C. F. Bricka
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 4 (1953 - 1956) - 1 2. Om originalmanuskriptet til Leonora Christinas franske selvbiografi. Detaljer   HTML   PDF
Holger Hjelholt
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 5 (1939 - 1941) - 1 2. Provisorier i Stændertiden. Detaljer   HTML   PDF
Georg Nørregaard
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 6 (1929) - 1 2. Romere og Germaner. Detaljer   HTML   PDF
Svend Aakjær
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 1 (1840) 2. Samlinger ak udenlandske Archiver til Danmarks Historie under Kong Frederik den Tredies Regiering. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 1 (1930 - 1931) - 1 2. Slaget ved Axtorna 20. Okt. 1565 Detaljer   HTML   PDF
Olof Teinnæs
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 4 (1912 - 1913) - 1 2. Små bidrag til Danmarks historie 1772—84. Detaljer   HTML   PDF
L. Koch
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) - 1 2. Tønne Lüttichau og hans Stilling til Landbospørgsmaalet 1769. Detaljer   HTML   PDF
Axel Linvald
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 1 (1897 - 1899) - 1 2. Udenrigsministerskiftet 1810. Detaljer   HTML   PDF
Aage Friis
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 5 (1894 - 1895) - 1 2. Var fyrstinde Sofie af Rostock dansk prinsesse? Detaljer   HTML   PDF
Hans Olrik
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 1 (1918 - 1920) - 1 2. Vestersøen Detaljer   HTML   PDF
Villads Christensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 4 (1902 - 1904) - 1 2. Votum afgivet af Schack-Rathlou i Gehejmestatsraadet i Anledning af den over Enevold Brandt fældede Kommissionsdom. Detaljer   HTML   PDF
Edvard Holm
 
Historisk Tidsskrift Bind 116 Hæfte 1 300 Jahre Schlacht bei Gadebusch. Internationale Tagung vom 12. Bis 14. Oktober 2012 in Gadebusch. Ed.: Reno Stutz. (Publikationen des Lehrstuhls für Nordische Geschichte 18). Greifswald, 2014. Detaljer
Dan H. Andersen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 5 (1854) - 1 30. Breve og Actstykker til Oplysning af Christian den Andens og Frederik den Förstes Historie; udgivne af C. F. Allen. 1ste Bind. Kiöbenk. 1854. XXXVIII. 615 S. stor 8vo. Detaljer   PDF
C. M.
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 30. St. Knuds Kirke i Odense, dens Bygninger, Monumenter og andre Mærkværdigheder. En historist Beskrivelse af H. P. Mumme, Cantor. Odense 1844. 335 S. Bvo (med 7 lithogr. Tavler.) Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 31. Skrifter til Forsvar for Ove Høegh-Guldberg. a) Et Par Ord om O. Høegh-Guldberg, helliget Sandhed og Retfærdighed, af Chr. Høegh-Guldberg, hans Son. Odense 1841. 34 S. 8. b) Nok et Par Ord om O. Høegh-Guldberg; af Chr. Høegh-Guldberg, hans Son. Odense 1841. 44 S. 8. c) Bemærkninger i Anledning af Hr. C. Plougs Artikel i "Fædrelandet" No. 642-649, om Ove Hoegh-Guldbera som Statsmand, af Dr. C. Paludan - Müller. Odense 1841. 40 S. 8. d) Scndschreiben an den Herrn F. C. Schlosser, Geh. Rath und Prof. der Geschichte zu Heidelberg, von lir. I. L. A. Kolderup-Rosenvinge. Kopenh. 1843. 34 S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 6 (1845) - 1 32. Om Aristokrat-Fördömandet i Svenska Historien, jemnte Granskning af tvenne Blad i Prof. Geijer's trenne Foreläsninger, af And. Fryxell. Upsala 1845. 60 S. 8. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 6 (1856) - 1 34. Aarsberetninger fra det kongelinge Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til Dansk Historie af utrykte Kilder, udgivne af C. F. Wegener. Kiöbenhavn. I commission hos C. A. Reitzels Bo og Arvinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1852—55. LXXXIV. 296, 46. 4to. Detaljer   PDF
E. C. Werlauff
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 6 (1929) - 1 3. Arkæologisk Litteratur. Detaljer   HTML   PDF
Poul Nørlund
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 4 (1953 - 1956) - 1 3. Christian Colbjørnsens Afgang fra Kancelliet i 1804. Detaljer   HTML   PDF
Troels G. Jørgensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 4 (1953 - 1956) - 1 3. Christian Colbjørnsen som Højesteretsadvokat. Detaljer   HTML   PDF
Troels G. Jørgensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 1 (1840) (3.) Den danske historiske Forenings ORDENTLIGE MEDLEMMER optagne efter den 15de Marts 1840. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 6 (1886 - 1887) - 1 3. Efterslæt af Efterretninger om Historiografen Vitus Bering. Detaljer   HTML   PDF
H. F. Rørdam
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 2 (1880 - 1881) - 1 3. En fransk Beretning om det danske Hof 1653. Detaljer   HTML   PDF
J. A. Fridericia
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) - 1 3. En Lægeberetning om Christian VIIs Helbredstilstand. Detaljer   HTML   PDF
Meddelt af Aage Friis
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 1 (1887 - 1888) - 1 3. En norsk Bondes Optegnelser om Struensee og Katastrofen 17. Januar 1772 1). Detaljer   HTML   PDF
Ludvig Daae
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 1 (1840) 3. En ny Deskrivelse over Randers. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 4 (1892 - 1894) - 1 3. Er Christian IV død i Taarnkammeret paa Rosenborg? Detaljer   HTML   PDF
H. C. Bering Liisberg
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 4 (1902 - 1904) - 1 3. Et bidrag til Søren Norbys historie. Detaljer   HTML   PDF
Hans Olrik
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 5 (1904 - 1905) - 1 3. Et mislykket Forsøg paa en ny Opfattelse af Statsforandringen Detaljer   HTML   PDF
J. A. Fridericia
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 6 (1915 - 1917) - 1 3. Et Overfald. Bidrag til Belysning af dansk Købstadstyrelse i Christian V's Tid. Detaljer   HTML   PDF
C. Klitgaard
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 5 (1914 - 1915) - 1 3. Frederik Christians Stilling til det andet svenske Tronfølgervalg. Detaljer   HTML   PDF
Holger Hjelholt
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 1 (1840) 3. Generallieutenant Albert Borgaards Levnet og Bedrifter, tilligemed en kort Oversigt af de nærmest hermed i Forbindelse staaende Krigsbegivenheder; ved O. N. Olsen, Major i Generalstaben. Kiøbenhavn, 1839. 190 S. st. 8. Detaljer   PDF
h
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 6 (1905 - 1906) - 1 3. Har den danske Adel i det 15. Aarhundrede haft en stærk Tilgang af nye Slægter? Detaljer   HTML   PDF
Kr. Erslev
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 1 (1897 - 1899) - 1 3. Hertug Frederik III af Gottorp og Lauenburgrecesserne af 1625. Detaljer   HTML   PDF
J. A. Fridericia
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 3 (1900 - 1902) - 1 3. I anledning af prof. H. Olriks afhandling: Knud den hellige i de ældre kildeskrifter. Detaljer   HTML   PDF
Finnur Jonsson
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) - 1 3. Lidt Mere om Moldenhawers diplomatiske Mission til Spanien. Detaljer   HTML   PDF
E. Gigas
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 1 (1847) - 1 3. Norges gamle Love, indtil 1387. I Fölge offentlig Foranstaltning,og tillige med Understöttelse af det Kgl. Norske viderskabernes Selskab,udgivne ved R.Keyser og P.A. Munch. Förste Bind. (Norges Love,ælvre end Magnus Daakon fons Regieringstiltrœdelfe 1263.)Christiania, 1846. XII. og 463 S. 4to. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 2 (1932 - 1934) - 1 3. Nyere amerikansk historieskrivning. Detaljer   HTML   PDF
Frantz Wilhelm Wendt
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 1 (1918 - 1920) - 1 3. Nyere tysk Historieforskning vedrørende Slesvig og Holsten. Detaljer   HTML   PDF
Aage Friis
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 5 (1926 - 1927) - 1 3. Nyt om Krisen 1914 og Balkan-Politiken 1914—17. Detaljer   HTML   PDF
Erik Møller
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 5 (1894 - 1895) - 1 3. Om en af Professor J. B. Løffler skreven arkæologisk og historisk Kritik. Detaljer   HTML   PDF
Jacob Helms
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 4 (1883 - 1884) - 1 3. Om et gluckstadtsk Møntmærke fra Christian IV's Tid. Detaljer   HTML   PDF
C. F. Bricka
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 6 (1895 - 1897) - 1 3. Om Lastetoldens Indførelse. Detaljer   HTML   PDF
Nina Bang f. Ellinger
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 3 (1891 - 1892) - 1 3. Om Oprindelsen til Navnet „Sparepenge". Detaljer   HTML   PDF
J. A. Fridericia
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 3 (1881 - 1882) - 1 3. Om Reinhardts „Valdemar Atterdag". Detaljer   HTML   PDF
Kr. Erslev
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 2 (1889 - 1890) - 1 3. Om tilnavnet Menvæt (Menved). Detaljer   HTML   PDF
A. D. Jørgensen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910 - 1912) - 1 3. Ønavne. Detaljer   HTML   PDF
Johannes Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 2 (1899 - 1900) - 1 3. Sagnkrøniken i Lundeårbøgerne Detaljer   HTML   PDF
Jørgen Olrik
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 2 (1947 - 1949) - 1-2 3. Samtidige Biografier over Niels Kaas. Detaljer   HTML   PDF
Svend Gissel
 
Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 2 (1921 - 1923) - 1 3. Til det Stockholmske Blodbads Historie. Detaljer   HTML   PDF
Caroline Andersen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 1 (1879) - 1 3. Til Forklaring af et Sted i Christen Hansens Komedier Detaljer   HTML   PDF
C. F. Bricka
 
Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 3 (1968 - 1969) - 3 487 s. 50 zlotych (4,25$). Wladyslaw Czaplinski: O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy i sprawy. (Om Polen i det 17. årh. Problemer og spørgsmål). Panstwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1966.291 s. 25 zl. Detaljer   HTML   PDF
Karl-Erik Frandsen
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 6 (1915 - 1917) - 1 4. Ældre danske Søbøger og Søkort og Johs. Knudsens Studier over disse. Detaljer   HTML   PDF
Johannes Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 6 (1895 - 1897) - 1 4. Berthold Schwarz i Danmark. Detaljer   HTML   PDF
Otto Blom
 
Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) - 1 4. Danmarks Tab til Havet i den historiske Tid. Detaljer   HTML   PDF
Johannes Steenstrup
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 1 (1897 - 1899) - 1 4. Dansk Studehandel i 2den Halvdel af det 16de Aarhundrede. Detaljer   HTML   PDF
Nina Bang f. Ellinger
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 1 (1840) (4.) Den danske historiske Forenings ORDENTLIGE MEDLEMMER, optagne efter den 15de Septbr-. 1840. Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 4 (1953 - 1956) - 1 4. Den danske Undervisning i Slesvig-Holstens højere Skoler i den preussiske Tid (1864-1920). Detaljer   HTML   PDF
Thomas Otto Achelis
 
Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 3 (1900 - 1902) - 1 4. Den jydske Krig i Efteraaret 1157 Detaljer   HTML   PDF
Knud Fabricius
 
Historisk Tidsskrift, Bind 2. række, 1 (1847) - 1 4. Diplomatarium Dalecarlicum.urkunder rörande Landskapet Dalarne:samlade och utgifne(1sta Del) af C.G.Kröningssvärd(Herredshøvding)och J. Lidén (Biergværfs:Medicus.)Stockh.1842.312 S.4to(Med 2 Tavler Facsimiler)II.III.Del,utg.af C. G.Kröningssvärd Fahlun,1844-46. 312 og 246 S. foruden 68 S. Registere.4 Detaljer   PDF
 
Historisk Tidsskrift, Bind 1. række, 1 (1840) 4. Efterretninger angaaende Ribe By, udgivne som Indbydelsesskrift til Examen i Ribe Cathedralskole 1839. VIIde Samling, af Dr. P. N. Thorup. Ribe, 1839. 72 og 20 S. 8vo. Detaljer   PDF
h
 
Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 3 (1891 - 1892) - 1 4. En Meddelelse af den danske Envoyé Westphalen om hans hemmelige Forhandling med den russiske Regering 1724—25 angaaende en Løsning af den gottorpske Konflikt. Detaljer   HTML   PDF
E. Holm
 
Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 2 (1880 - 1881) - 1 4. Et Aarstal i Mariager Klosters Historie. Detaljer   HTML   PDF
C. F. Bricka
 
1 - 200 af 7105 elementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >> 
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK