1.
Floto I, Helmer Pedersen E. Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003. HT [Internet]. 3. februar 2013 [henvist 11. juli 2020];103(2). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56077