1.
Steenstrup J. Ellen Jørgensen. Helgendyrkelse i Danmark. Studier over Kirkekultur og kirkeligt Liv fra det 11te Aarhundredes Midte til Reformationen. Udgivet med Understøttelse af Julius Skrikes Stiftelse; det franske Resumé er bekostet af Foreningen af 17. Januar. Kbh., H. Hagerups Forlag 1909. HT [Internet]. 1. januar 1910 [henvist 5. april 2020];80. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54979