1.
A. Fridericia J. Otto Vaupell: Rigskansler Grev Griffenfeld. Et Bidrag til Nordens Historie i det 17de Hundredaar. 1—2 Del. Kjøbenhavn 1880—82. HT [Internet]. 1. januar 1884 [henvist 27. maj 2020];50. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54402