1.
Redaktionen -. 18. Statistisk Tabelværk, udgivet af den dertil allernaadigst anordnede Commission. Iste Hefte. Kbh. 1835. Fol. (Tabellarisk Fremstilling af Folkemængden i Danmark, d. 18de Febr. 1834. m. m.) 2det Hefte. Kbh. 1837. (Tabellar. Fremstilling af Hartkornet, samtlige Eienoommes Banktaxation, lordeiendommenes Fordeling, m.m.) — 3oie Hefte. 1.2. Afd. (Tabeller over Kgr. Danmarks indenog udenrigske Skibsfart 1834 og 1837, sammenstillet med A. 1826.) Kbh. 1840. - 4oe Hefte. (Tab. over Udførsel af Korn- og Fedevarer m. m. fra Kongeriget og Hertugd. i 1838—39, over de i begge hiemmehørende Handelsskibe for 1838 og 1839, over Consumtionsafgiften, Brændeviinsproductionen, m. m.) Kbh. 1741. — 5te Hefte. Kbh 1842. (Tabeller over Kreaturhold. Jordernes Udbytte, Tienders Værdi, den landlige Industries enkelte Dele, Communalforholdene og Kiøbstædernes Topographie, m. m. — 6te Hefte. (Tabellar. Fremst. af Folkemængden.) i Danmark d. Iste Februar 1840, m.m.). Kbh. 1842. ht [Internet]. 1. januar 1844 [henvist 25. juni 2024];1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53998