1.
Bagger H. Jarl Gallen & John Lind: Ndteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapeti Finland, Nr 427:2, VIII + s. 239-509. Helsingfors 1991. HT [Internet]. 1. januar 1997 [henvist 30. maj 2020];160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53835