1.
Skovgaard-Petersen I. Jørgen Steen Jensen, Kirsten Bendixen, Niels-Knud Liebgott og Fritze Lindahl under medvirken af Keld Grinder-Hansen og Gert Posselt: Danmarks middelalderlige skattefund c. 1050-c. 1550. Denmark’s Mediaeval Treasure Hoards c. 1050-c. 1550. Del I. Indledning. Fundkatalog c. 1050-c. 1241. Part I. Introduction. Catalogue of hoards c. 1050-c. 1241. 314 s. Del II. Fundkatalog c. 1241-c. 1550. Part II. Catalogue of hoards c. 1241-c. 1550. 340 s. Nordiske Fortidsminder. Serie B. Bind 12, 1-2. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København 1992. Illustreret med talrige tegninger, fotografier og kort. HT [Internet]. 1. januar 1993 [henvist 22. oktober 2021];16. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53530