1.
H. Clemmesen M. Åke Bernström: Officerskår i förvandling. Den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbildning och tjänstgöringsf6rhållanden från 1860-talet fram till 1920. Stockholm, Historiska Institutionen, 1988. ht [Internet]. 1. januar 1989 [henvist 20. juli 2024];15. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53226