1.
Jørgensen F. Gert Jeppsson: Prästrelationerne från Luggude och S. Åsbo av år 1624 utgivna med inledning och noter. Studier utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1974-75: 1. IX + 40 sider. HT [Internet]. 1. januar 1975 [henvist 21. oktober 2019];130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51677