1.
Netterstrøm J. Mats Hallenberg & Johan Holm: Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016. HT [Internet]. 6. juli 2018 [henvist 25. august 2019];118(1):241-2. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106549