Rasmussen, Carsten. “Carsten Jahnke: Die Hanse. Stuttgart, 2014.”. Historisk Tidsskrift 116, no. 1 (september 12, 2016). Set februar 27, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56820.