Hansen, Mogens. “Replik Til Palle Svensson”. Historisk Tidsskrift 116, no. 1 (september 12, 2016). Set februar 26, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56807.