Svensson, Palle. “Mogens Herman Hansen: Demokratiets Historie Fra Oldtid Til Nutid. Museum Tusculanums Forlag, København, 2012.”. Historisk Tidsskrift 115, no. 2 (april 11, 2016). Set maj 29, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56770.