Jakobsen, Jesper. “Øystein Rian: Sensuren I Danmark-Norge. Vilkårene for Offentlige Ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget, Oslo, 2014.”. Historisk Tidsskrift 114, no. 2 (juni 15, 2015). Set september 25, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56707.