Hernæs, Per. “Danish Sources for the History of Ghana 1657-1754. Vol. 1: 1657-1735 (Fontes Historiae Africanae, Series Varia 8) and Vol. 2: 1735-1754 (Historisk-Filosofiske Skrifter 30, 2). Edited by Ole Justesen. Translated by James Manley. Det Kongelige Danske Videns”. Historisk Tidsskrift 106, no. 1 (februar 5, 2013). Set oktober 28, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56232.