Floto, Inga, og Erik Helmer Pedersen. “Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups Historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003.”. Historisk Tidsskrift 103, no. 2 (februar 3, 2013). Set juli 11, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56077.