A. Fridericia, J. “Otto Vaupell: Rigskansler Grev Griffenfeld. Et Bidrag Til Nordens Historie I Det 17de Hundredaar. 1—2 Del. Kjøbenhavn 1880—82.”. Historisk Tidsskrift 50 (januar 1, 1884). Set juni 2, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54402.