Carøe, Otto. “Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 Og 1587.”. Historisk Tidsskrift 40 (januar 1, 1873). Set oktober 16, 2019. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54223.