Redaktionen, -. “22. Bidrag till Nordens Siukdoms-Historia Af Imman. Ilmoni, Dr. Med. Professor Vid Keiserl. Alexanders- Universitetet. I. Del. Helsingfors 1846. (Till XVI. Seklets Slut.) II. Del. Helsingfors 1849. (Till Slutet Af XVIII. Seklets Första decennium.) XXIV.311.386. S. 8vo.”. Historisk Tidsskrift 20 (januar 1, 1852). Set september 25, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54086.