Molbech, C. “Et Bidrag Til Corfitz Ulfeldts Levnctshistorie,”. Historisk Tidsskrift 20 (januar 1, 1852). Set maj 27, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54078.