G. B. Becker, I. “ I første Halvdeel Af 18de Aarhundrede”. Historisk Tidsskrift 1 (januar 1, 1844). Set juni 21, 2024. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53990.