Borring Olesen, Thorsten. “Cay Sevón: Visionen Om Europa. Svensk Neutralitet Och Europeisk Teruppbygnad Bibliotheca Historica 3, Helsinki 1995.”. Historisk Tidsskrift 160 (januar 1, 1997). Set januar 18, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53892.