Bagger, Hans. “Jarl Gallen & John Lind: Ndteborgsfreden Och Finlands Medeltida östgräns. Andra Delen. Skrifter Utgivna Av Svenska litteratursällskapeti Finland, Nr 427:2, VIII + S. 239-509. Helsingfors 1991.”. Historisk Tidsskrift 160 (januar 1, 1997). Set juni 2, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53835.