Feldbæk, Ole. “Kåre Lunden: Norsk grålysning. Norsk Nasjonalisme 1770-1814 På Almenn Bakgrunn. Oslo. Det Norske Samlaget, 1992. 208 S. 198 NKr.”. Historisk Tidsskrift 160 (januar 1, 1992). Set januar 19, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53476.