Bolvig, Axel, og Axel Bolvig. “HYBRID HISTORIE”. Historisk Tidsskrift 150 (januar 1, 1991). Set oktober 21, 2019. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53325.