RlAN, ØYSTEIN. “Christian IV ET NORSK SYN PA DEN DANSK-NORSKE KONGE OG DEN NYE DANSKE LITTERATUR OM HAM”. Historisk Tidsskrift 150 (januar 1, 1989). Set april 5, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53193.