Mykland, Knut. “Firehundreaarig Natten”. Historisk Tidsskrift 150 (januar 1, 1986). Set maj 31, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52879.