Vammen, Hans. “Grundlaget for Det Moderne Danmark? HOVEDLINJER I DANSK POLITISK IDEHISTORIE 1750-1850”. Historisk Tidsskrift 140 (januar 1, 1984). Set november 29, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52614.