Christian Lammers, Karl. “Werner Maser. Der Sturm Auf Die Republik. Frühgeschichte Der NSDAP. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1973. 524 S.”. Historisk Tidsskrift 130 (januar 1, 1975). Set oktober 30, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51634.