Arne Hansen, Erik. “Marcus Cunliffe : American Presidents and the Presidency. London, Eyre and Spottiswoode, 1969. 343 S. 75 Sh.”. Historisk Tidsskrift 120 (januar 1, 1971). Set september 29, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51316.