Arne Hansen, Erik. “George F. G. Stanley: New France, The Last Phase 1744-1760. The Canadian Centenary Series. McClelland & Stewart, Ltd., London: Oxford University Press, 1968. Xvi+ 319 S. Kort Og Grundplaner. 56 Sh.”. Historisk Tidsskrift 120 (januar 1, 1971). Set september 22, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51269.