Rasch, Aa. “Ada Polak: Wolffs & Dorville. Et Norsk-Engelsk Handelshus I London under Napoleonskrigene. Oslo, Universitetsforlaget, 1968. Xvi + 240 S. Ill. 48 No. Kr.”. Historisk Tidsskrift 120 (januar 1, 1970). Set september 28, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51142.