Sjøberg, Erik. “Kristen Valkner: Paulus Helie Og Christiern II. Karmeliterkollegiets oppløsning. Institutt for Kirkehistorie, Universitetet I Oslo, Publikasjon Nr. 2. Oslo, Universitetsforlaget, 1963. 142 S. 14,50 No. Kr.”. Historisk Tidsskrift 120 (januar 1, 1969). Set april 6, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50898.