Ilsøe, Grethe. “Arkiv. Tidsskrift for Arkivforskning. Udgivet Af Rigsarkivet. 1. Bind Nr. 1 Og 2. København 1966. 2 x64 S. Abonnementspris 16 Kr. (2 hæfter årlig), enkelthæfter 10 Kr.”. Historisk Tidsskrift 120 (januar 1, 1967). Set maj 29, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50799.