Dahlerup, Troels. “Finlands äldsta domböcker. II: Dombok for Nedre Satakunta 1550-1552, Utg. Av Riksarkivet Ved John E. Roos. Helsinki 1964. 296 S.”. Historisk Tidsskrift 120 (januar 1, 1967). Set maj 31, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50795.