Klint, Helge. “Jonas Hedberg: Kungliga Finska Artilleriregementet. Skrifter Utgivna Av Svenska Litteratursällskapet I Finland Nr. 404. Borgå 1964. 322 Sider. Illustreret. 3 Kort. 17 Bilag.”. Historisk Tidsskrift 120 (januar 1, 1967). Set juni 3, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50734.